top of page

Vanliga frågor

Hur gör man för att läsa svenska hos er?

För att läsa svenska hos oss måste man vara antagen till Dubai International Academy (DIA) - en av de bästa och äldsta internationella skolorna i Dubai. De följer IB-curriculum med undervisning på engelska, är kända för sina modersmålsprogram där de erbjuder en rad olika språk, och de har två olika campus i Dubai. Mer information om skolan och hur man ansöker hittar du på länkarna nedan. Ansök i god tid eftersom det kan ta lång tid att erbjudas en plats. 

Dubai International Academy Emirate Hills

Dubai International Academy, Al Barsha

Finns det fler krav för att bli antagen till svenskan?

Ja det gör det faktiskt. För att läsa svenska hos oss måste man alltså redan gå på Dubai International Academy som du kunde läsa om ovan. Men man måste också uppfylla en del andra krav.

1. Swesec undervisar i svenska som modersmål. Det betyder att våra elever redan pratar svenska, använder språket dagligen i hemmet och har grundläggande kunskaper i enlighet med sin ålder. Vi erbjuder alltså inte svenskundervisning i syfte att lära barnen svenska språket om de inte har dessa grundläggande kunskaper eller aktivt pratar svenska hemma. Vår utbildade svensklärare gör också alltid en bedömning av språknivån innan vi erbjuder eleven plats på svenskan. Detta för att säkerställa att de kan följa med i undervisningen och förstå läromedlen vi använder.

2. Minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare. Då Swesec delvis drivs med hjälp av statsbidrag via svenska Skolverket (sk elevpeng) måste minst en av föräldrarna eller vårdnadshavarna vara svensk medborgare. Detta göra att vi kan erbjuda undervisning till en rimlig kostnad. 

Hör av dig till oss om du är osäker på vad som gäller för dig och ditt barn. Vi försöker alltid vara så tillmötesgående som möjligt.

Från vilken ålder kan man börja på svenskan?

Vi erbjuder undervisning från Y1-Y11, eller motsvarande. Hur klassindelningen ser ut skiljer sig åt mellan skolorna och på DIA Al Barsha kallas första klass KG2. Uttryckt i ålder erbjuder vi undervisning från ca. 5 - 17 års ålder.  

Följer ni svensk läroplan?

Både ja och nej. Vi följer kursplanen för kompletterande undervisning i svenska för svenska elever i utlandet. Det är alltså inte samma läroplan som svenska barn i skolor i Sverige läser. Den är snarlik men skiljer sig åt på ett antal områden.

Kostar det något att läsa svenska hos Swesec?

Ja. Swesec tar ut en avgift per elev för att hjälpa till att täcka kostnaderna för lärarlöner, visst undervisningsmaterial m.m. Avgiften brukar ligga på mellan 200-1000 AED / läsår och bestäms årligen utifrån årsbudget. Kostnaden för svenskan är alltså inte inkluderad i terminsavgiften till skolan.

Hur kan eleverna ha svenskundervisning på skoltid? 

I Förenade Arabemiraten måste alla muslimska elever ha två lektioner per vecka för att studera islam. Detta gäller inte elever med annan religiös tillhörighet. De eleverna får då möjlighet att istället läsa modersmålsundervisning. (I det fall detta inte erbjuds jobbar eleverna med andra ämnen i hemklassrummet och repeterar sånt man gått igenom tidigare.) Man missar alltså inga viktiga lektioner för att man läser modersmål istället. Den tredje lektionen infaller de veckor de arabisktalande eleverna har ytterligare lektioner i arabiska. Återigen får andra elever då möjlighet att jobba i hemklassrummet, eller om det erbjuds, läsa modersmål. 

Är Swesec ett vinstdrivande företag?

Nej vi är inte ett vinstdrivande företag. Vi är faktiskt en icke vinstdrivande föräldraförening enligt svensk modell och drivs av de föräldrar vars barn går på svenskan. Vi har en styrelse som arbetar ideellt och väljs varje år. De sköter kontakten med skolan, Skolverket och våra lärare. DIA upplåter klassrum och våra lärare är rent formellt anställda av skolan, men i övrigt sköts verksamheten separat från den övriga skolverksamheten. Swesec har därför inget eget kansli, administratörer eller annan personal, utöver lärarna, som arbetar på heltid med Swesec. De aktiviteter som utöver undervisningen genomförs under året, brännbollsturneringar, luciafirande och annat, ordnas av föräldrarna. 

Kan man få jobb hos er?

Vi är en förening som drivs av föräldrar på frivilligbasis. D.v.s vi har ingen annan personal utöver våra två anställda svenskalärare. Eftersom vi inte undervisar i andra ämnen än svenska behöver vi heller inga andra lärarkompetenser än just i svenska språket. Om vi har tjänster utlysta eller letar personal lägger vi upp det på hemsidan. 

Alina, Eva och Jackie lucia 2018.jpg

Har du fler frågor?

Svenska elever går luciatåg på skolan i Dubai.
bottom of page